fredag 6 juni 2014

Öppna läromedel för skolan

Även om många kursböcker är väldigt bra finns det alltid brister och informationen blir inaktuellt efter ett par år. Ett återkommande problem är att kursböcker tar flera år att uppdatera och i vissa fall ligger felaktig information kvar i många år. Dessutom saknar en del läromedel alternativa perspektiv och ofta ger bara den etablerade tolkningen. Här kan det vara bättre med kollaborativa läromedel där flera tolkningar kan ges och där uppdateringar kan ske snabbt.

Många lärare i världen skriver redan egna kursböcker och publicerar dem som öppna lärresurser på sajter som Wikibooks, som bygger på samma principer som Wikipedia. Nu har lärarnätverket Skollyftet startat ett projekt, Öppna läromedel, där lärare kan skapa gratis svenska läromedel på plattformen Wikibooks. Målet är att skapa öppna läromedel för alla skolämnen och årskurser genom att lärare, lärarstudenter och elever samarbetar och bygger upp ett gemensamt bibliotek i Wikibooks. Allt ska granskas kritiskt och fel ska rättas allt eftersom. Genom att alla bidrar till skrivprocessen kan man på köpet lära sig mer om källkritik, textskrivning och informationssökning. Dessutom får eleverna insikter i hur man samlar in och sammanfattar information.

Frågan är om man kan lita på sådana läromedel och svaret är förstås nej. Precis som med vanliga kursböcker ska du som lärare granska materialet kritiskt.

- Materialet är skrivet av bland annat verksamma lärare. Fel skrivs självfallet inte medvetet in — men nya rön tillkommer; perspektiv kanske inledningsvis saknas. Det här är frågor man borde ha med sig även när man läser ”vanlig kurslitteratur”. Men kanske gör man inte det i tillräcklig hög utsträckning. Att använda sig av ett material som detta, gör att det källkritiska perspektivet är med som grundförutsättning.

Läs en längre bloggpost med bakgrund om projektet på Skollyftet, Öppna läromedel – Läromedelsprojektet för alla av alla.

Inga kommentarer: