onsdag 4 juni 2014

Europas första mobila FabLab

Många menar att biblioteken ska erbjuda möjligheter att skapa, experimentera och leka med olika medier och prova nya tekniker. Dessa färdigheter ingår i begreppet digital kompetens. I Friesland (norra Nederländerna) har projektet FryskLab bland annat byggt om en biblioteksbuss till ett mobilt laboratorium för barn och ungdomar där de kan experimentera och skapa. Bussen är därmed Europas första mobila FabLab (Fabrication laboratory). Titta på den här introduktionsfilmen för att se hur konceptet fungerar.

Inga kommentarer: