onsdag 25 juni 2014

Framtidens vuxenutbildning

Konsultföretaget Kairos Future har i samarbetet med vuxenutbildningsorganisationen ViS (Vuxenutbuldning i Samverkan) tagit fram en studie om framtidens utmaningar för vuxenutbildning, Vuxenutbildning i framtiden. Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle som genomgår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar, till stor del drivna av digitalisering. Vi lever i en tid då man byter jobb och karriär med jämna mellanrum och det finns ett ständigt behov av korta flexibla utbildningar som hjälper oss att sadla om. Studien baseras delvis på en enkätundersökning av 5405 deltagare i vuxenutbildning, 436 lärare inom vuxenutbildning, samt 257 kommunalråd och förvaltningschefer.

Syftet med studien är att undersöka vuxenutbildningen och det livslånga lärandet utifrån de krav som morgondagens samhälle ställer på utbildningsaktörer genom att:
  • Kartlägga och analysera hur olika aktörer ser på vuxenutbildning i framtiden livslångt lärande
  • Visa på omvärldsförändringar som kommer att ställa nya krav på utbildningssystemen och dess olika aktörer
  • Presentera olika framtidsbilder av framtidens vuxenutbildning

Bland rapportens rekommendationer finns följande:
  • Visa tydligt vuxenutbildningens nyckelroll i samhälssutveckling.
  • Öka tempot. Flexiblare, kortare och mer anpassade kurser.
  • Individuell utveckling är en stark motivationsfaktor för eleverna.
  • Fokus på kompetensutveckling för lärare. Bra lärare är avgörande.
  • Se till individens behov. Ytterligare differentiering av deltagarna.
Ladda ner rapporten (pdf-fil). Denna version är en sammanfattning, den riktiga rapporten är inte tillgänglig än.

Inga kommentarer: