onsdag 25 juni 2014

Europeiska forskningsuniversitet skapar strategi kring e-lärande

E-lärande kan radikalt förändra undervisning och lärande inom högre utbildning i Europa. Det menar nätverket LERU (League of European Research Universities), ett nätverk av de 21 största forskningsuniversiteten i Europa (Lund är svensk representant), i en ny rapport som släpptes idag, Online Learning at Research-Intensive Universities. De betonar att lärosäten behöver utveckla en strategi för att fullt utnyttja digitaliseringens möjligheter

- LERU is convinced that online learning will play an important part in the future of teaching and learning at European universities. The new LERU paper emphasizes, however, that this will only be to the advantage of students, learners, and universities themselves if those universities take a strategic approach towards online learning, in their own institutions and with learners worldwide.

Framtidens högre utbildning kommer att bestå av en blandning mellan fysiska möten på campus och nätbaserade lärmiljöer. LERU vill visa vägen inom europeisk högre utbildning genom att ta fram policies för e-lärande, utveckla bra kvalitetssäkring, samarbeta kring lärresurser och skapa strategiska partnerskap. Dessutom betonas vikten av strategisk omvärldsbevakning för att vara med i utvecklingens framkant.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: Online Learning at Research-Intensive Universities

5 kommentarer:

Unknown sa...

Ewa Wiberg, prorektor vid LU, är medförfattare till nämnda skrift. Vi som jobbat 15 år med e-lärande vid just LU har tjatat om strategier, handlingsplaner och styrdokument, och budgetresurser. Aldrig någon gång har vi fått föra fram våra tankar i en dialog med rektorer och övrig ledning. Våra erfarenheter från 15 års uppbyggnad av ett relativt framgångsrikt e-lärande tas aldrig tillvara. Ewa Wiberg har inga egna erfarenheter från arbetsfältet. Tyvärr så finns nästan ingenting av allt det kloka, som framförs i rapporten, internt vid LU. Man kunde tycka att om man "predikar" för andra LERU universitet att de behöver skärpa upp sig angående e-lärande och strategier, så skulle man ha och kunna peka på interna insatser? Annars blir det lätt patetiskt.

Unknown sa...

Citat ur rapporten "the online learning they offer is most likely to be a form of blend-ed learning." Så har det definitivt blivit under 15 års utveckling vid LU. Men denna vision kräver ju att: (*) Blended learning in RIU: Kräver av lärarna att de förutom att vara excellenta forskare, även behärskar vanlig salsbunden pedagogik, samt dessutom nätpedagogik! Annars går den luftiga visionen inte ihop. Man undrar om någon av författarna har egna nätpedagogiska erfarenheter? Det är en sak med luftiga ordpastejer, en helt annan sak med proaktiva insatser på verkstadsgolvet. Pastejerna kommer ju alltid först, och efter 15 års utveckling vid LU väntar vi nu på resten. Vem hjälper dessa lärare att få de erforderliga kompetenserna? Och vem gör att dessa forskare antar utmaningen?

Unknown sa...

Ett annat citat: "investments in financial and human capital necessary" Och här blir en annan av Creelmans blogposter plötsligt kusligt relevant:
Här blir dessa insikter relevanta, inte för Moodle specifikt, utan för alla plattformar:
http://nikpeachey.blogspot.com/2014/07/why-do-so-many-moodle-courses-suck.html

But to use technology effectively education establishments have to approach online learning with their eyes open.
It isn’t a cheap solution.
It will require a significant investment in training for teachers
Teachers won’t just construct wonderful online courses in their free time. Developing good online materials takes time. More time than it takes to develop paper-based face to face materials, so they will need to be paid for this time.
Teachers need to be trained at all levels of the platform including the admin level, not just at teacher level."
Vill man gå i rapportens riktning måste det alltså till mer än ordpastejer. Som listas i ovanstående citat måste man kraftfullt komma förbi de misstag, som hittills gjorts under 15 års utveckling. Inte alltid och inte överallt, men tyvärr alltför ofta, oavsett vald LMS plattform.

Unknown sa...

Alastair bloggar om detta under rubriken
"Europeiska forskningsuniversitet skapar strategi kring e-lärande"
"skapar" strategi är väl lite överord, de gör som prästen i kyrkan: berättar vad man borde göra för att bli salig i himlen, men vi vet inget om hur han själv har det. Med det menar jag att Ewa Wiberg från LU skriver vad man borde göra. Men som prorektor vid LU gör hon (ännu) ingenting alls. Man borde alltså sopa framför egen dörr, innan man instruerar andra vad som borde göras?

Alastair Creelman sa...

Ofta finns det ett glapp mellan storslagna strategier och verkligheten på lärosätet och det stämmer säkert för de allra flesta. Ni på LU har säkert en hel del diskussioner och mycket arbete framför er innan ni lever upp till dessa strategier men en skillnad är att universitetsledningar nu inser att dessa frågor är på bordet. För ett par år sedan kom e-lärande aldrig upp på ledningsnivå.