tisdag 3 juni 2014

Mobilen som konferensmikrofon

Ett problem på alla konferenser är när någon i publiken vill ställa en fråga men måste vänta på att någon springer fram med en mikrofon så att alla hör. Men nu kan man i stället låta deltagarna använda sina mobiler som mikrofoner. En ny tjänst, Crowd Mics, kan länka varje mobil till salens högtalare och arrangören kan aktivera den mobilanvändare som vill få ordet.

Dessutom kan alla texta in sina frågor och tjänsten även omfattar en omröstningsfunktion där publiken kan snabbt svara på flervalsfrågor. Tjänsten finns som app för både Apple och Android. Titta på denna korta reklamfilm om Crowd Mics.

Inga kommentarer: