söndag 15 juni 2014

Unizin - universitet skapar gemensam molnplattform

Fyra stora amerikanska universitet har bildat ett konsortium, Inizin, för att skapa en gemensam infrastruktur i molnet: lärplattform, lagring av digitala resurser coh andra verktyg för lärande och administration. Unizin består av Colorado State University, Indiana University, University of Florida och University of Michigan men nya partner är välkomna och meningen är att konsortiet ska växa. Motiveringen är att underlätta samarbete mellan universiteten och för att skapa stordriftsfördelar. Det första steget i integreringen är en gemensam lärplattform i molnet och Unizin har valt Canvas. Genom detta kan lärosäten samarbeta smidigare genom gemensamma program, kurser eller projekt. Kopplat till detta finns en gemensam lagring av digitala lärresurser (video, audio, kursmaterial) och möjligheten att analysera studentdata (learning analytics).

- As educational content, software systems, and learner analytics become increasingly digital, it is important that universities have the ability to quickly grow and adapt. Unizin is a strategic move by universities to assert greater control and influence over the digital learning landscape than would otherwise be possible by any single institution.

Läs mer om Unizin i en artikel i tidskriften Inside Higher Education: Only on Canvas.

Inga kommentarer: