söndag 8 juni 2014

Lärande arbetsplats

70:20:10 är ett mycket populärt begrepp i synnerhet inom företagsutbildning men har även konsekvenser för det formella utbildningssystemet. Det betyder att 70% av det vi lär oss sker genom det praktiska arbetet, genom att testa och prova sig fram, 20% lär vi oss genom att fråga eller få hjälp av andra och 10% kommer från formella utbildningar.

Denna korta film av Charles Jennings förklarar hur 70:20:10 fungerar i en organisation och varför så många går över till socialt lärande på jobbet via sociala medier, tillgång till nätresurser o s v. Det handlar om att skapa förutsättningar för det informella lärandet men man kan inte tro att det går att styra det.

- You’ll never get a learning organisation if you’re continually pushing content at people and expecting them to learn. Learning organisations only emerge once people, individuals, start to pull learning when they need it, where they need it, where it’s going to be most effective for them, and when they’ve got problems to solve. 

Hur kan vi tillämpa 70:20:10 inom utbildning? Läs David Hopkins bloggpost om detta.

1 kommentar:

PPI-informationsteam sa...

Det här är ju något man hela tiden känt är problemet när man försöker höja kunskapsnivån hos kollegor. Skönt att se "belägg" för att det förhåller sig på detta viset. Dags att tänka om och skapa nya möjligheter.