tisdag 17 juni 2014

Datainspektionen underkänner Malmös avtal med Google


Den långa sagan om skolors användning av Google Apps for Education (GAFE) fortsätter med ett beslut av Datainspektionen som underkänner avtalet mellan Malmö stad och Google. Enligt en artikel i Computer Sweden, Rött ljus till Google i Malmös skolor, måste Malmö förhandla fram några ändringar i avtalet, annars får skolorna inte fortsätta att använda GAFE. Tjänsten används idag av cirka 60 000 elever och lärare i Malmö och flera andra städer i landet har liknande avtal. GAFE används som lärplattform av tusentals skolor i världen.

Enligt pressmeddelandet från Datainspektionen:

- Myndighetens kritik gäller framför allt avtalsvillkoren som reglerar hur Google får använda personuppgifterna som skolorna kommer att lagra i molntjänsten. Det är av "avgörande vikt att avtalsvillkoren är tydliga, uttömmande och inte lämnar öppet för olika tolkningsalternativ", skriver Datainspektionen i sitt beslut, men konstaterar att Malmös avtal på den punkten är både otydligt och svårbegripligt.

Malmö stad reagerade direkt och planerar att överklaga DIs beslut eftersom fallet blir prejudicerande för hela Skolsverige, enligt grundskoledirektör Anders Malmquist i Computer Sweden.

Inga kommentarer: