torsdag 12 juni 2014

Ny e-publicering om utbildningsvetenskap

Hur väl är nya digitala läromedel anpassade till våra kognitiva förmågor? Vilka färdigheter är viktigast för ett gott studieresultatet? Hur bör skolmatematiken vara för att passa tjejer bättre? Dessa och många fler frågor ställer sig ett 40-tal lundaforskare i en ny antologi om lärande, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang, som du kan ladda ner gratis som e-bok. Boken speglar den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Lunds universitet och innehåller 26 artiklar under övergripande rubriker som lärande, utbildning, framgångsvägar, utmanande normer, förutsättningar och inramningar. Antologin är en produkt av ett växande nätverk av forskare inom utbildningsvetenskap såväl inom Lunds universitet som vid andra lärosäten. Författarna ger ett brett perspektiv på ämnet eftersom nätverket representerar de flesta ämnesområden.

Inga kommentarer: