onsdag 2 juli 2014

Kvartssamtal - pedagogisk fortbildning

Kvartssamtal.se är en ny tjänst som ska erbjuda underlag och stöd till pedagogiska diskussioner mellan lärare. På sajten hittar du ett brett sortiment föreläsningar och reportage som väcker diskussion och reflektion. Dessutom hittar du e-böcker om pedagogik, nyheter och en verktygsguide med fördelar, nackdelar och tips. Till hösten kommer det även att finnas en bildbank som medlemmar får använda i undervisningssyfte.

- Visionen med Kvartssamtal.se är att inspirera pedagoger till att tala pedagogik med varandra. Vi vill stärka lärarkåren genom att ge landets kommun ett billigt och effektivt fortbildningsverktyg för samtliga pedagoger, vare sig de är anställd av friskolor eller direkt av kommunen. Många pedagoger anser att reflektionstid är en bristvara på skolorna. Kvartssamtal.se spar tid och ger mängder av ingångar.

Kvartssamtal.se drivs av John Steinberg, föreläsare och författare, Peter Yngen, mediaentreprenör och föreläsare och Ola Hedin, realisatör med inriktning på socialt lärande. När den kommer igång på riktigt till hösten kommer tjänsten att kosta 1000 kr per skola och månad för att få tillgång till hela utbudet. Just nu kan du botanisera fritt.

Inga kommentarer: