lördag 5 juli 2014

Juridiskt perspektiv på digital bedömning och examination

ZeLIG Admission Exam 2010 by zeligfilm, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by zeligfilm

En arbetsgrupp norska jurister samt representanter från tio lärosäten har skrivit en ny rapport som ger en överblick på de juridiska utmaningar kring nätbaserad examination på uppdrag av Norgesuniversitetet, Ny rapport om juridiske problemstillinger knyttet til digital vurdering og eksamen. Flera lärosäten arbetar redan med digital examination men många har inte kommit igång och det råder stor osäkerhet kring de juridiska konsekvenserna. Därför kom detta initiativ och även om det handlar om norska förhållanden kan rapporten vara av stort intresse även här i Sverige.

Rapporten behandlar följande områden:
  • Användning av studenternas egna datorer vid digital examination.
  • Administrativa frågeställningar.
  • Rättigheter, krav och ansvar.
  • Krav på ID-kontroll, autentisering.
  • Behandling av personuppgifter i samband med digital examination.
Rapporten betonar att digitalisering är redan ett faktum inom högre utbildning och att det är dags att se över många processer och traditioner.

- I alle tilfeller må alle institusjonene forberede seg på en ny hverdag med digitalisering av læremidler, undervisning og vurderingsformer. Dette betyr at vi alle må tilpasse oss nye juridiske problemstillinger – som allerede eksisterer. I tillegg må vi være forberedt på at nye dukker opp i fremtiden.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: Digital vurdering og eksamen.

Inga kommentarer: