måndag 25 januari 2016

Hur digitala verktyg kan utveckla pedagogiken

Foto: "iphoning" av Kristina AlexandersonCC BY-NC-SA 2.0
Ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet som har finansierats avInternetfonden har under de senaste två åren studerat hur lärare och elever i Filipstads kommun har utvecklat undervisning och lärande med hjälp av digitala verktyg och internet. En artikel från Internetfonden, Internet gör skolarbetet viktigt på riktigt, beskriver projektets arbete och resultat genom en intervju med projektledaren Dan Åkerlund. Projektet heter När lärandet blev socialt och har fokuserat på elever från förskola till tredje klass. Forskarna och lärare har utvecklat undervisningsmetoder tillsammans enligt principen Design Based Research (DBR).

- Målet med projektet var att utveckla, följa och forskningsanknyta ett antal skolklassers arbete kring kommunikation och publicering på nätet. Nästan alla klasser hade redan en egen klassblogg och flera använde Skype för att hålla kontakt med andra skolor i och utanför Sverige.

Projektet har tittat speciellt på hur elevernas användning av bilder, film och kollaborativt skrivande har lett till större engagemang och fördjupad inlärning. Framför allt har de sett hur eleverna växer när det de producerar syns för en större publik än bara läraren och hur snabbt de lär sig att skriva för en publik. Enligt Dan Åkerlund:

- Det är en utmaning för både lärare och forskare att fundera över hur man ska kunna anpassa den här nya digitala världen till läroplanen, för det finns inget val längre. Vi måste göra det här för att eleverna ska bli kompetenta och komma underfund med den här världen.

Inga kommentarer: