torsdag 28 januari 2016

MOOCs in Scandinavia 2016


Konferensen MOOCs in Scandinavia 2016 äger rum i Göteborg 9-10 juni och fokuserar på utvecklingen av öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i Norden. Förra årets konferens i Stockholm skapade mycket intresse och nu flyttar den till Göteborg. Arrangörerna är, som förra året, Chalmers, Karolinska Institutet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

- An increasing number of Scandinavian universities engage in MOOCs with the promise and hope to offer high quality education to anyone, anywhere. After the hype some years ago, questions about what constitutes a good MOOC are increasingly complemented by considerations about how MOOCs can be integrated into the broader educational landscape, including campus and professional education.

Bland årets talare finns Melissa Highton (University of Edinburgh), Pierre Dillenbourg (Swiss Federal Institute of Technology EPFL) och Lennart Svensson (Chalmers). Arrangörerna vill redan nu ta emot bidrag till konferensen (forskningsspår, praktikspår och öppet spår), se Call for contributions. Senaste datum för bidrag är 14 februari.

Inga kommentarer: