torsdag 21 januari 2016

Ny MOOC om kvalitet i digitalt lärande

CC BY-NC-SA Some rights reserved by OpenECBCheck initiative
Hur kan man kvalitetssäkra nätbaserade utbildningar? Vilka kvalitetskriterier skiljer sig från de som används i traditionell utbildning? Dessa frågor tas upp och diskuteras i en ny öppen kurs (MOOC) med titeln Quality in digital learning som pågår 15 februari till 25 mars. Kursen ges av experter från flera europeiska organisationer som arbetar med kvalitet inom utbildning. Den bygger mycket på erfarenhetsutbyte och ger dig möjlighet att både lära dig mer om ämnet men också bredda ditt nätverk. Ett av kursens mål är att skapa ett erfarenhetsnätverk (community of practice) som ska fortsätta efter kursens slut.

- In this MOOC, we would like to inspire participants to get involved in the discussion on quality management in digital learning. The starting point will be the creation of a common understanding of learning and getting to know how to measure quality in digital learning. Within the course of the MOOC, we would also like to look at how quality principles can be practically applied, e.g. as transversal tools for planning, implementation and evaluation of e-learning courses. Furthermore, as this is a community-based MOOC, we will exchange and co-create new principles for new digital learning formats. Last, but certainly not least, participants will get connected to the international network concerning quality in digital learning and will be part of a growing community.

Kursen ges av kvalitetsinitiativet Open ECB Check i samarbete med tyska Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH och det tyska departementet för utveckling och samarbete.

Inga kommentarer: