onsdag 20 januari 2016

Svenska erfarenheter om digital examination - ny artikel

Start up, Stock Photos via StockSnap io CCBY
Digital examination är ju ett mycket aktuellt ämne inom högre utbildning och en ny artikel,
Digital examination in higher education: Experiences from three different perspectives (International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, Vol 11 nr 3), av Björn Berggren, Andreas Fili och Olle Nordberg presenterar erfarenheter från KTH under de senaste två åren. Artikeln beskriver erfarenheter från både pilotprojekt och skarp drift av digital examination från tre perspektiv: lärarens, studentens och administratörens. Både lärare och studenter såg många fördelar; enklare att skriva med tangentbord, tydligare svar utan krånglig handstil, enklare rättning och hantering samt smidigare hantering. Endast en del administratörer föredrog pappershantering, oftast på grund av tradition och vana.

Slutsatserna är att digital examination ger många fördelar för universitetet, framför allt effektivare hantering, men författarna rekommenderar att förankra fördelarna hos lednings- och förvaltningspersonal så tidigt som möjligt i processen.

Inga kommentarer: