torsdag 21 januari 2016

UKÄ presenterar sin MOOC-utredning

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) presenterar sin utredning om öppen nätbaserad utbildning och MOOCs vid ett seminarium på Berns i Stockholm onsdag 27 januari (10.00 - 12.00). Seminariet är redan fullbokat men kommer även att direktsändas via webben. Utredningen kommer att publiceras samma dag via UKÄs hemsida.

- UKÄ presenterar nu sin utredning och föreslår att MOOCs ska kunna ges inom ramen för den svenska högskolan och ser flera möjligheter med utbildningsformen. Vi vill därför även diskutera om MOOCs kan bidra till att snabbt kunna svara mot stora samhällsutmaningar. Ett exempel på en av de största utmaningarna just nu är integrationen av människor som flyr sina länder och kommer till Sverige. Kan den öppna nätbaserade utbildningen i form av MOOCs vara medel för detta och andra ändamål? Vilka initiativ finns redan?

Inga kommentarer: