måndag 1 februari 2016

Varför många lärare inte använder IT


Trots all utveckling inom digitala verktyg och plattformar så finns det många lärare som inte använder IT särskilt mycket i sin undervisning. En bloggpost av Nik Peachey, 11 Reasons why teachers don’t use technology, försöker att förklara varför många IT-satsningar inte har fungerat och varför många lärare fortfarande är skeptiska. Följande faktorer nämns:
  • Brist på kompetensutveckling. Många köper in dyra IT-lösningar utan att tänka så mycket på utbildning.
  • Fel sorts kompetensutveckling. Utbildningen fokuserar ofta bara på det tekniska och inte på hur tekniken ska tillämpas. Utbildningen är inte heller kopplad till lärarnas undervisningssituation.
  • Fel lösning/verktyg. Man köper ett mycket bra verktyg men det passar inte verksamheten.
  • Inte integrerad i läroplanen. Det måste finnas en koppling till kursmål och underlätta för lärarna. 
  • Brist på support. Lärarna får klara sig själva. IT-pedagoger behövs.
  • Brist på infrastruktur. Dåliga nätverk, problem med brandväggar osv.
  • Orealistiska förväntningar. Inga verktyg, digitala eller analoga, kan göra underverk. 

Inga kommentarer: