måndag 22 februari 2016

Mobiler i skolan - debatten fortsätter


Det har varit en het debatt de senaste veckorna kring användningen av mobiler i landets skolor. Framför allt har det handlat om smygfilmning under lektioner med hjälp av appen Periscope. Det har åter igen lett till en polariserad diskussion där många vill se ett mobilförbud i klassrummet medan andra menar att en viktig del av skolans uppgift är att utveckla elevernas digitala kompetens och förmågan att kunna använda digitala medier på ett ansvarsfullt sätt.

En artikel av Håkan Fleischer, Linnéuniversitetet, Mobiltelefoner i skolan bör hanteras, inte förbjudas, analyserar debatten på ett balanserat sätt. Missbruk av mobiler är ett problem som måste hanteras med tydliga regler men att förbjuda mobiler bara sopar problemet under mattan. Kompetensen att fokusera på det aktuella uppgiften behöver tränas regelbundet och många moment i klassrumsarbetet kräver att alla stänger av sina mobiler och datorer. Det handlar om att skapa en kultur kring när mobiler ska användas och när de ska vara avstängde. Dessutom måste frågor kring integritet, respekt för varandra, störande beteende osv diskuteras regelbundet.

- Utöver att skapa gemensamma regler för användningen av mobiltelefoner i skolan kräver en mer konstruktiv hantering också ett medvetandegörande av vad teknik faktiskt gör med oss. En aktiv hantering kräver att läraren pratar med sina elever om just koncentration, om app-beroende och om hur tekniken påverkar vårt sätt att tänka. Reglerna och förhållningssätten måste med andra ord byggas upp kring ett tydligt motiv till att lärare och elever gemensamt skapar ett förhållningssätt till mobiltelefoner, liksom till annan IT.

En annan artikel av Jan Svärdhagen, Högskolan Dalarna, Periscope har verkligen lyckats, är mer kritisk till mobiler i klassrummet och undrar om nackdelarna övervägar fördelarna. Det finns flera studier som visar att koncentrationsförmågan försämras av multitasking och att de flesta kan inte motstå frestelsen att kolla varje nytt meddelande som kommer in i mobilen.

- Det jag skulle vilja se är en rejäl forskningsansats som fokuserar på distraktion kontra pedagogisk nytta av mobilen i skolan.

Alla är dock överens att kränkande smygfilmning i skolan inte ska tolereras men i stället för att lägga skulden på en särskild app eller mobilen måste vi se det som ett symptom på djupare problem. En sak är säker - alla vet vad appen Periscope är för något.

Det mest intressanta i denna debatt är det faktum att Periscope verkligen fått gratis marknadsföring utifrån allt som skrivits i media. Ju mer vi skriver om detta, desto fler användare blir det.


Det finns faktiskt många bra saker du kan göra med Periscope i klassrummet. I stället för att bara förbjuda appen bör man kanske försöka visa hur den kan tillämpas inom undervisningen. Till exempel läs en bra artikel i tidskriften Edutopia, Periscope: Connecting Classrooms to the World, där du hittar flera bra användningsområden. Flera goda exempel finns i TeachthoughtGetting Started With Periscope In The Classroom.

Inga kommentarer: