måndag 8 februari 2016

Ny film om akademiskt skrivande

En ny film från Linnéuniversitetet, Akademiskt skrivande - en introduktion, är en utmärkt start för alla nya studenter. Vad betyder det att skriva akademiskt och vilka regler gäller för uppsatser, rapporter och projektarbete? Hur citera man andras verk och hur skriver man referenslistor? Texten ska vara främst saklig, korrekt och opersonligt utan värdeladdade formuleringar. Även om stilen är ganska formell ska den också vara lättläst och med en tydlig struktur. En skriftlig sammanfattning av filmens innehåll finns i broschyren En liten guide till akademiskt skrivande.

- Grunderna i akademiskt skrivande. Filmen är producerad i samarbete mellan kommunikationsavdelningen och universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet. Denna film ingår i en serie bestående av tre filmer. Tidigare finns filmerna "Att studera vid universitet" och "Studieteknik" publicerade.

Vill du veta mer om akademiskt skrivande kan du gå genom den nationella guiden Skrivguiden.se.

Inga kommentarer: