onsdag 3 februari 2016

Vad behöver lärarstudenter veta om IT?


Flertalet av landets kommuner har implementerat en-till-en projekt (en dator per elev) och skolans digitalisering sätter nya krav på blivande lärare. Dagens lärarstudenter behöver en djupare förståelse för hur digitala medier och verktyg kan användas pedagogiskt och hur elevernas digitala kompetenser kan utvecklas. Det menar två forskare vid Göteborgs Universitet, Martin Tallvid och Johan Lundin, som har tagit fram ett måldokument, Mål för lärarstudenterskunskaper om IT och lärande. Här finns målbeskrivningar och kriterier för lärarstudenter inom följande färdigheter:

  • kunna möta och förstå barns och elevers digitaliserade vardag
  • kunna utveckla barns och elevers medie- och informationskunnighet
  • kunna använda IT i en förskole-/skolpraktik
  • känna till och förhålla sig till ämnenas/ämnesområdenas digitalisering

Måldokumentet ska nu konkretiseras av de ansvariga inom universitetets lärarutbildningar men skulle även kunna tillämpas över hela landet.

Läs mer i en artikel hos Lärarnas Riksförbund: Vad ska en lärarstudent kunna om IT och lärande?

Inga kommentarer: