lördag 13 februari 2016

Ny rapport om högre utbildning och vuxnas lärande

CC BY-SA Some rights reserved by
UNESCO Institute for Lifelong Learning
En ny europeisk rapport, Closing the Gap – Opportunities for distance education to benefit adult learners in higher education, undersöker hur universitet och högskolor kan främja vuxnas lärande genom distansutbildningar. Rapporten är resultatet av ett EU-projekt, IDEAL (Impact of distance education on adult learning), ett samarbete mellan International Council for Open and Distance Education (ICDE), UNESCO Institute of Lifelong Learning (UIL) och StudyPortals.

Rapporten ger en översikt på utbildningar som universitet erbjuder på distans och undersöker hinder mot bredare deltagande bland vuxna. Den fokuserar på främst fem länder: Grekland, Finland, Storbritannien, Tyskland och Ungern. Den rekommenderar tydligare nationella strategier för att främja högre utbildning på distans, färre hinder för nya studentgrupper, bättre möjligheter till studiestöd, bättre validering av reell kompetens och mer kompetensutveckling till lärare för att kunna ge distanskurser med högre kvalitet.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.


Inga kommentarer: