torsdag 11 februari 2016

Näringsministern ser digitalisering som Sveriges viktigaste fråga

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Näringsministern Mikael Damberg (S) är tydlig om hur viktig digitalisering är för Sveriges framtid i en intervju i tidningen Computer SwedenDet här är den långsiktigt viktigaste frågan för Sverige – det handlar om framtidens tillväxt och framtidens jobb. Han medger att vi ligger i framkanten när det gäller infrastruktur och intresse för ny teknik men att vi behöver tydligare strategier för att se till att alla delar av näringslivet hänger med. Framför allt är kompetensförsörjning ett nyckelområde. Idag finns det många företag som vill utveckla sig men hittar inte folk med rätt kompetens. Satsningar behövs främst mot små och medelstora företag.

- För att komma åt det har regeringen nyligen startat ett pilotprojekt ihop med Tillväxtverket. Det kallas Digilyft och handlar om att försöka nå ut till små och medelstora företag och få dem att förstå vilka möjligheter det finns för dem att förenkla sin verksamhet eller nå nya marknader.

Nyligen har regeringen beslutat att utöka antalet yrkeshögskoleplatser med 80 000 men ministern betonar också att satsningar behövs också vid landets universitet och högskolor. Det gäller inte bara tekniska kompetenser men också mjuka kompetenser som problemlösning.

 

Inga kommentarer: