onsdag 24 februari 2016

Ny europeisk rapport om validering av MOOCs

De flesta MOOCs (öppna nätbaserade utbildningar) ger inga högskolepoäng men det finns ett ökande intresse för riktlinjer för validering av dessa kurser och möjligheten för lärosäten att ge poäng efter kompletteringsuppgifter eller tentamen. Ett EU-projekt, OpenCred, har studerat möjligheter för validering av MOOCs och har nu publicerat en rapport med rekommendationer till lärosäten och myndigheter, Validation of Non-formal MOOC-based Learning.

Rapporten visar bland annat en valideringsmodel för öppna kurser där utbildningsanordnaren ska ange till vilken grad kursen uppfyller ett antal kvalitetskriterier. Modellen ska kunna hjälpa lärosäten att kunna validera öppna kurser och ge en sorts konsumentupplysning för deltagaren. Rapporten har ett antal rekommendationer till både lärosäten och nationella myndigheter om hur man kan erkänna öppna kurser och hur de kan integreras i den ordinarie verksamheten.

- The OpenCred report analyses current practices for the assessment and recognition of non-formal learning via MOOCs, and presents examples of how recognition is dealt with in formal higher education and continuing professional development. Currently only a small subset of MOOC provision awards ECTS credits to learners but with the continuing rise in the offer of MOOCs, recognition is a key issue that needs to be dealt with.

Här ser du ett bildspel som förklarar de viktigaste punkterna i rapporten.


Inga kommentarer: