torsdag 18 februari 2016

Ungdomar kommunicerar i mer slutna kretsar


Flera studier visar att dagens ungdomar undviker publika nätverk som Facebook. Twitter och även Instagram och i stället kommunicerar bara i slutna kretsar med sina vänner. En ny artikel i nättidskriften Quartz, Teens have a smart reason for abandoning Facebook and Twitter, beskriver hur dagens ungdomar föredrar meddelandetjänster som Whatsapp, Messenger och iMessage samt fotomeddelanden via Snapchat. Facebook används mest av föräldrar och därför ska undvikas men trenden är att de inte vill visa sig för hela världen som äldre gör. De nya tjänsterna lämnar inte samma spår på nätet som Facebook, Twitter och Instagram - bilder som skickas via Snapchat raderas nästan direkt efter leverans. De vill vara för sig själva helt enkelt.

Trenden betyder att hela modellen bakom många sociala nätverk (annonsering) hotas eftersom ungdomarna inte längre finns där. Dessutom blir det allt svårare för vuxna att få kontakt med den nya generationen eftersom de kommunicerar i slutna kretsar. Det kan ses som en klok utveckling men nackdelen är att ungdomar inte kommer i kontakt med åsikter och idéer utifrån och att man hamnar i en allt mindre bubbla.

- The great promise of social media was that they would create a powerful and open public sphere, in which ideas could spread and networks of political action could form. If it is true that the young are turning aside from these platforms, and spending most of their time with messaging apps that connect only those who are already connected, the political promise of social media may never be realized.

Inga kommentarer: