måndag 29 februari 2016

Bli en medveten användare av Wikipedia

CC BY-SA Some rights reserved by Wikimedia Foundation
Alla använder Wikipedia men ganska få gör det på ett medvetet sätt och förstår hur verket byggs och utvecklas. Webbstjärnan, en del av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) som arbetar mot främst skolor kring digital kompetens och källkritik, har tagit fram en nätbaserad kurs i hur du kan få större nytta av Wikipedia och hur du skriver och redigerar artiklar, Bli en medveten användare av Wikipedia

- Den här kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om vad Wikipedia är och hur du kan använda Wikipedia som konsument och producent. Kursen är en naturlig fortsättning av lektionskursen En lektion i källkritik – att granska Wikipedia. När du har gått kursen vet du vilka som står bakom Wikipedia, hur du redigerar och skapar artiklar samt känner till den tysta maktbalansen.

Kursen består av självstudiematerial men kan med fördel användas som underlag för gruppdiskussioner på jobbet. Det finns cirka 35 minuters filmmaterial och den tar 1-3 timmar att gå genom.

Inga kommentarer: