måndag 15 februari 2016

Ny rapport om yrkesutbildning


Regeringen har utsett 2016 som yrkesutbildningens år men en ny rapport från näringslivets forskningsinstitut RatioYrkesutbildningens irrvägar: En systemanalys av svensk yrkesutbildning, av Nils Karlson och Filippa Ronquist menar att dagens yrkesutbildning behöver ses över och efterlyser tydligare progression. Det finns många utbildningar från många olika aktörer men utan struktur och det är väldigt svårt att välja rätt väg. Detta kan avskräcka många från att välja yrkesutbildningar och kan försvåra senare yrkesval och karriärmöjligheter.

- Särskilt allvarligt är även yrkesutbildningarnas otillräckliga arbetslivsanknytning. Inslagen av praktik är ofta väsentligt färre än föreskrivet, och kan till och med saknas helt. Engagemanget från arbetslivet är bristande och det finns en motsträvighet från skolvärlden när det gäller samverkan.

Rapporten täcker alla utbildningsformer, formella, icke-formella och informella, såväl i offentlig som privat regi. Den efterlyser framför allt bättre samverkan mellan utbildningsanordnare och näringslivet.

- Det är hög tid för politiker, utbildningsanordnare och arbetsgivare att gemensamt stärka yrkesutbildningens omfattning, kvalitet, status och attraktivitet. Det är en förutsättning för förbättrad matchning och omställning på arbetsmarknaden, men också för livslångt lärande och integration. Och i förlängningen förbättrad kompetensförsörjning, för både offentlig och privat sektor i Sverige.

Läs även en artikel i Svenska Dagbladet: ”Yrkesutbildning ute på en rad irrvägar”

Inga kommentarer: