lördag 20 februari 2016

Surfplattor i förskolan


Surfplattor har nu blivit en viktig del i den dagliga verksamheten på många förskolor enligt en artikel i Computer Sweden, Därför gör surfplattorna succé i förskolorna. Två forskare vid Uppsala universitet, Susanne Kjällander och Farzaneh Moinian, har följt utvecklingen vid fyra förskolor i Uppsala och sett hur barnens användning av surfplattor har utvecklats från konsumtion till produktion. Hemma används den för spel men i förskolan används den mer för skapande och fantasi.

- Tydligt är att surfplattan har integrerats i barnens lärande på förskolorna som studerats. De är inte en separat företeelse och inte heller något som bara är till för lek och spel. Lärplattorna i förskolan ska vara ett verktyg och ingen leksak, användningen ska skilja sig från hur den används hemma.

Barn samarbetar gärna när de utforskar nya appar i surfplattan och löser problem tillsammans. De jobbar också med språk och siffror i plattorna men ibland inte enligt förväntningar. De hittar på nya ord och leker med språket på ett kreativt sätt i stället för att hålla sig till spelets regler i appen.

Läs mer om forskningen i en artikel från Skolverket, Barn utforskar digitala resurser utifrån egna syften.

En kort översikt av forskning inom IKT och förskola finns på bloggen LekMiT,

Inga kommentarer: