fredag 12 februari 2016

Lärares kompetensutveckling via sociala medier

CC BY Some rights reserved by Högskolan Väst
Många lärare använder sociala medier för att diskutera undervisning och erfarenheter med andra lärare. Det finns många väldigt aktiva Facebookgrupper som ger lärare möjligheten till kollaborativ kompetensutveckling. Denna gräsrotsrörelse får sällan uppmärksamhet men nu har Mona Lundin, forskare vid Högskolan Väst, börjat undersöka dessa informella lärmiljöer som erbjuder kollegialt lärande utanför det traditionella systemet. Många grupper är oerhört aktiva och fokuserar på praktiska råd och erfarenhetsutbyte mellan lärare från hela landet och ibland från olika utbildningssektorer.

- Just nu tittar vi på agerandet i en grupp på Facebook som är professionsinriktad just för lärare inom området Flippat klassrum och studerar hur de agerar där. På vilket sätt deltar lärare i dessa miljöer? Delar man inlägg mycket eller hur ser det ut? Vilka frågor diskuterar lärare?

Flera grupper har varit aktiva i några år nu och drivs helt av ideella krafter i lärarnas fritid. Vad kan vi lära oss av dessa grupper som kan tillämpas i skolornas traditionella kompetensutvecklingsinsatser?

- Vi hoppas genom detta kunna bidra till ny kunskap om vilka normer och kunskaper som formas bland lärare på arenor som dessa och vilken påverkan dessa har för kompetensutveckling för professionsgrupper, i detta fall lärare.

Läs mer i ett pressmeddelande från Högskolan VästSociala medier - en plats för lärares kompetensutveckling?

Inga kommentarer: