torsdag 10 november 2016

Digitalt lärande underlättar individanpassad pedagogik

CC BY-NC-ND Some rights reserved by Matt Lincoln on JISC
Första läsåret av tre i forskningsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter” kan nu summeras. I projektet, initierat av Gleerups, Samsung och Atea, deltar fem högstadieskolor i Sverige för att undersöka hur optimalt stöd av digitala verktyg, kompetensutveckling och digitala läromedel kan bidra till utvecklingen av skolan. Möjlighet till mer individanpassad pedagogik och lärande är en av de främsta fördelarna som lyfts fram i den första delrapporten.

I projektet följer ett forskningsteam 13 svenska högstadieklasser från fem skolor under tre år där de ges förutsättningar och stöd för att lyckas med digitalt lärande. Målet är att erhålla ny kunskap och insikter om hur digitala verktyg kan användas i utbildningssyfte och utforska hur man på bästa sätt skapar en lärmiljö för varje elevs individuella behov.

- Under året har vi i våra deltagande klasser i stort endast arbetat med digitala läromedel och har märkt att det ger en speciell utbildningsfrihet för eleverna och möjligheter för lärare att individanpassa utbildningen efter olika behov, på ett sätt som inte varit möjligt annars, säger Amelie Wahlström, rektor på Vålbergsskolan i Karlstad, en av de fem medverkande skolorna i projektet.

Projektet följs och dokumenteras av Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik, genom löpande enkäter, observationer och intervjuer. Dessa visar att projektet under det första läsåret har tagits emot väl bland de inblandade skolorna. Skolledare, lärare och elever ser initiativet som ett mycket värdefullt steg i utvecklingen mot nästa generations utbildning, både teknikmässigt och kunskapsmässigt.

Källa: Pressmeddelande från Gleerups (8 nov 2016)

Inga kommentarer: