fredag 11 november 2016

Svenskarna och internet 2016

CC0 Public domain on Pexels
Nu har den årliga rapporten om hur Sveriges befolkning förhåller sig till internet, Svenskarna och internet 2016, kommit ut. Undersökningen görs av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och rapporten innehåller statistik och analyser av svenskarnas nätvanor.

År 2016 kännetecknas av bland annat följande:
  • Cirka 90% av befolkningen har tillgång till internet och 82% använder det dagligen
  • 92% har dator, 81% en smart mobil och 65% en surfplatta
  • Mobilanvändning fortsätter att öka
  • Barn och ungdomar är storanvändare. 72% av alla 2-åringar använder internet
  • 90% av alla som arbetar använder internet på jobbet
  • Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste 6 åren, från 28% 2010 till 58% i år. Facebook är fortfarande störst, sedan kommer Instagram.
  • Mobila banktjänster ökar kraftigt. 79% av de som har smart mobil använder mobilt bankID och 66% använder tjänsten Swish.
  • Streaming av film har ökat kraftigt från 28 till 38 procent, medan motsvarande tjänster för musik ligger kvar på samma nivå som förra året (44 %) 
  • När svenskarna rankar informationskällorna på en femgradig skala får internet för första gången högst medelvärde – 3,7, att jämföra med 3,5 för tv, 3,2 för dagstidningar och 3,1 för radio.
  • 630 000 människor står vid sidan av internet i Sverige. Det motsvarar 7 procent av befolkningen.
Läs mer i DN, Svenskarna surfar mer och mer på internet.
Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: