onsdag 9 november 2016

Lärarröster om digitalisering

Skolverket har en omfattande filmsamling på YouTube, Skolverkets filmer, som kan användas som fortbildning för lärare och som stöd inom lärarutbildning. Filmerna samlas i ett flertal temaområden.

- Här hittar du ett urval filmer från Skolverket. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Här kommer en film därifrån, Lärarröster om digitalisering, där lärare från olika skolor pratar om hur de använder digitala verktyg i sin undervisning. Bland annat ger de följande råd:
  • ge tydliga instruktioner och klara regler för att se till att eleverna kan fokusera på rätt sak - när man ska och inte ska använda mobiler och datorer
  • ge elever tillgång till stöd och flera uttrycksmöjligheter (text, tal, film)
  • enklare att ge personlig återkoppling
  • utmanar den populära schablonbilden av hur en skola ska vara - kräver tydliga förklaringar om varför vi använder ett visst verktyg
  • tänk praktiskt och ha en plan B ifall något inte fungerar
  • allt får ta sin tid och ta ett steg i taget
  • gå med i pedagogiska nätverk i sociala medier, både svenska och internationella
  • låt eleverna vara med i val av verktyg

Inga kommentarer: