fredag 3 september 2021

Innovativa lärmiljöer - ny guide


Vilka fysiska och digitala lärmiljöer möter framtidens krav på flexibilitet, kollaboration och tillgänglighet samt erbjuder stimulerande och säkra mötesplatser för studenter och lärare? Hur skapar vi riktigt innovativa lösningar i stället för en ompaketering av traditionella lösningar?

En ny rapport av Erasmus+ projektet Novigado Project, Guidelines in learning space innovations, ger både en teoretisk bakgrund till lärmiljödesign och många praktiska exempel på innovativa initiativ, från både fysiska och digitala miljöer men också om hur man integrerar dessa.

As Partner Organisations, running the Novigado Project, we believe learning spaces can play a crucial role in stimulating not only active learning of students, but also innovative forms of pedagogy in the classroom or school spaces. Therefore, this publication will focus on both aspects: the theoretical background of what, according to scientific research results, should be a modern and pro-learning school environment today, and the practical approach from classrooms – how to organise and use the school space to achieve best results in learning or teaching.

Här hittar du konkreta förslag om kursdesign som skapar mer aktivt lärande och kollaboration såväl på plats som på distans. Guiden ger exempel från både skolan och universitet. 

Referens

Novigado project (2021). Guidelines in Learning Space Innovations, June 2021.

Inga kommentarer: