måndag 6 september 2021

Sluta prata om dina PowerPointbilder

När vi presentera med hjälp av ett bildspel (PowerPoint eller liknande) sätter vi oftast fokus på bilden snarare än vårt budskap. Vi säger så ofta Som denna bild visar, Bilden säger att, Följande bilder beskriver osv. En artikel av Ken MolayThe Webinar BlogStop Using This Word In Presentations!, menar att vi ska i stället fokusera på vårt budskap och inte prata om bilderna. Det är du som berättar, inte PowerPoint. Bilderna ska stödja din berättelse, inte dominera den.

The structural flow and organization of your presentation topics, stories, and data should be independent of whether the information is grouped on one slide or spans multiple slides. Visuals and supporting text or data come and go as necessary to support the points you are making as the presenter. The audience should not know or care which slide does what.

Låt ditt bildspel vara ett ackompanjemang som kompletterar din presentation men det är du som presenterar.

Inga kommentarer: