torsdag 2 september 2021

Webbinarium om tillgänglighet

Photo by Sigmund on Unsplash

Tolkningen av DOS-lagen (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) innebär att digitalt material på lärplattformar behöver tillgängliggöras. Vilka konsekvenser får detta för lärosätena och för lärare som ska tillgängliggöra material på lärplattformar? Vad innebär det att tillgängliggöra material och vilka råd finns att få? UHR (Universitets- och högskolerådet) arrangerar ett webbinarium för att diskutera dessa frågor torsdag den 9 september (09:00-10:15) som en del av sitt regeringsuppdrag om kvalitet i distansutbildning.
En fråga som sysselsatt många lärosäten sedan början av 2019 har varit hur man ska tolka och tillämpa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. En specifik frågeställning har varit om material i lärosätets lärplattformar omfattas av lagen eller inte. I somras lämnade Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, sina rekommendationer för hur lärosäten ska tolka lagen. Tolkningen är att lärplattformar som offentliggjorts efter den 23 september 2019 omfattas av lagen och att materialet där ska göras tillgängliga, samt att även andra plattformar kommer att omfattas av lagen när de genomgår en större översyn.
I webbinariet medverkar medlemmar från SUHF:s arbetsgrupp för tolkning av DOS-lagen: Peder Tjäderborn (ordförande, studieadministrativ chef, Umeå universitet) och Kristina Sundström (jurist Linköpings universitet). Dessutom kommer representanter från Mittuniversitetet att berätta om deras strategier och plan för att skapa tillgängligt material.

Anmäl dig till webbinariet
Sista anmälningsdag är den 7 september.


Inga kommentarer: