måndag 13 juli 2009

Billigare kursböcker

En amerikansk kampanj, Make Textbooks Affordable, försöker att få universiteten att se över sina litteraturlistor och sätta press på förlagen att sänka priserna. Många förlag uppdaterar sina böcker med jämna mellanrum, ofta utan större ändringar i innehållet men med betydligt högre pris. Många böcker har dessutom extra material i form av DVD-skivor eller en webbinloggning och detta gör det väldigt svårt att sälja boken vidare efter kursen är avklarad. Kampanjen vill få ner priserna i stort men även ökad användning av e-böcker och gratis öppna lärresurser på nätet (Open Educational Resources).

Inga kommentarer: