torsdag 2 juli 2009

Konferens om digitala lärresurser

Den brittiska organisationen JISC har just anordnat en konferens (30 juni - 1 juli) om hur högre utbildning bör utveckla en klar strategi för digital lagring av utbildningsmaterial (JISC Digital Content Conference 2009). Kursmaterial, examensarbete, forskningsrapporter, avhandlingar mm finns redan tillgängliga via nätet tack vare intitiativ som Open Access och Open Educational Resources men få universitet har tydliga strategier för digitalisering och det finns förstås många frågor kring upphovsrätten. Konferensen tittade också på bibliotekets roll i denna utveckling mer flera inlägg om framtidens bibliotek.
Konferensens hemsida har även länkar till inspelade föreläsningar och presentationsbilder.
Läs även konferensbloggen.

Inga kommentarer: