måndag 13 juli 2009

Ny rapport om framtidens bibliotek

Svensk Biblioteksförening har nyligen publicerat en rapport, Universitets- och högskolebibliotek i förändring - omvärldsanalys och framtidsscenarier, som diskuterar de utmaningar och möjligheter som biblioteken ställs inför. Rapporten är baserad bland annat på en enkät som skickades till samtliga bibliotekschefer vid landets lärosäten. Ökad konkurrens mellan lärosäten, konkurrens om forskningsmedel, ökad integrering av biblioteket i lärosätets verksamhet, nya roller och möjligheter med Webb 2.0 mm och ökad fokus på e-publicering är viktiga områden som tas upp i rapporten.

Inga kommentarer: