onsdag 15 juli 2009

Framgångsfaktorer för framtidens lärosäten

En ny amerikansk rapport från MIT Press, The Future of Learning Institutions in a Digital Age (Cathy Davidson and David Theo Goldberg), tar fram 10 nyckelfaktorer för framtidens lärosäten. Lärande blir mer kollaborativt och lärosätena måste anpassa sig till mya medier och metoder för att kunna överleva. Rapporten beskriver också olika institutionella hinder till förändring som förklarar delvis varför högre utbildning inte har hittills anammat nätbaserad utbildning.

Kortfattat kan man summera dessa 10 nyckeltrender så här:
  • Studenter blir mer självständiga och hittar egna nätverk i sitt lärande
  • Lärande sker horizontalt och kollaborativt i stället för hierarkiskt
  • Kollaborativ pedagogik
  • Lärande nätverk som betonar samarbete i stället för konkurrens
  • Öppna lärresurser, tillgängliga för alla
  • "Connectivity" och interaktivitet
  • Livslångt lärande - student hela livet
  • Lärosäten som möjliggör flexibilitet och innovation
  • Skalbarhet som tillåter studenter att arbeta i olika konstellationer och former
Läs mer om rapporten hos HASTAC (Humanities, Arts, Science and Technology Advanced Collaboratory).

Inga kommentarer: