fredag 17 juli 2009

Rapport om öppna lärresurser i Sverige

Allt flera lärosäten publicerar sina vetenskapliga artiklar och uppsatser elektroniskt i öppna arkiv (t ex DiVA och DSpace). Skulle man också kunna publicera kursmaterial och andra lärobjekt på samma sätt och gör dem tillgängliga för alla? En färsk rapport om möjligheterna med öppna lärresurser (OER, Open Educational Resources) har publicerats av Kungliga Biblioteket (OER i öppna digitala arkiv). Rapporten är resultatet av ett projekt mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Malmö högskola, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Metamatrix AB.

Rapporten är en omfattande kartläggning av hur lärare använder sitt material idag och hur de ser på möjligheterna med öppna lärresurser. De befintliga öppna arkiven skulle kunna hantera öppna lärresurser men det saknas en del viktiga funktioner för tillfället. Det allra viktigaste faktorn är att det saknas tydliga riktlinjer kring elektronisk publicering och öppna lärresurser och att det krävs mer incitament och stöd till lärarna.

Läs mer på KB:s webbplats.

Inga kommentarer: