lördag 6 juli 2013

Guide till kvalitet inom e-lärande

CC BY-SA Some rights reserved by Academic Partnerships
Kvalitet i nätbaserade utbildningar är en nyckelfråga för många universitet och skolor, inte minst inom det växande intresset för MOOCs. För att stimulera diskussion och handling har Academic Partnerships nyligen publicerat en gratis guide, A Guide to Quality in Online Learning. Guidens redaktörer är Stamenka Uvalić-Trumbić (UNESCO) and Sir John Daniel (Commonwealth of Knowledge).

Boken är gratis att ladda ner och har en Creative Commons licens (erkännande - dela lika) som betyder att du kan kopiera den och även bearbeta den utan att be om lov. Guiden ger konkreta råd om de viktigaste kvalitetsfaktorer för e-lärande, hur man skapar ett kvalitetssystem, pedagogiska faktorer, hur man skapar interaktiva lärmiljöer, metoder för bedömning och examination och studentsupport.

- As they engage with online education, institutions discover that success means far more than pouring traditional instructional approaches into new technological bottles. Fortunately, individuals, institutions and professional bodies in many countries are addressing the challenge of how to make online learning a quality experience for students. This Guide distills this widespread experience and extensive research into a compact and readable account, while also providing an extensive bibliography if you seek to explore particular issues further.

Vill du lära dig mer om kvalitet i e-lärande kan konferensen EFQUEL Innovation Forum, Barcelona, 26-27 september, vara av intresse. Huvudtalaren är nämligen Sir John Daniel.

Inga kommentarer: