måndag 29 juli 2013

Rapport om europeiska en-till-en satsningar

En-till-en (en dator till varje elev) har blivit ett globalt begrepp idag och många länder har strategiska nationella satsningar för att digitalisera sina skolor med hjälp av bärbara datorer, surfplattor och smarta mobiler. I fjol genomförde Europeiska Skoldatanätet en studie av 31 en-till-en-projekt i 19 europeiska länder och rapporten är nu tillgänglig: Overview and Analysis of 1:1 Learning Initiatives in Europe. Rapporten analyserar de olika satsningarnas implementeringsstrategier, pedagogiska riktlinjer och finansieringsmodeller. Satsningarna omfattar 17,5 miljoner elever och 47 000 skolor.

Rapporten betonar att dessa satsningar handlar om en omfattande förändring i skolans verksamhet och inte bara ett inköp av ny teknik. En gemensam strategi och riktlinjer är nödvändiga och att lärarna behöver kompetensutveckling och bra stöd för att satsningen ska lyckas.

Stefan Pålsson har skrivit en bra sammanfattning av rapportens slutsatser på Skolverkets Omvärldsblogg: En analys av europeiska en-till-en-satsningar.

1 kommentar:

Lärare sa...

Intressant att man gör en studie. Dock dåligt utförd när fler av de hänvisande länkar i dokumentet inte fungerar, dåligt.