tisdag 2 juli 2013

10 myter om IT och lärande

Tampereen teknillinen yliopisto - kirjas by TampereUniTech, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by TampereUniTech

Det finns många halvsanningar och myter när det gäller området IT och lärande och en mycket läsvärd artikel av Joshua Kim i Inside Higher Ed10 Dubious Claims About Technology and Learning, försöker avliva en del av dem. Han lägger fram tio vanliga argument mot IT inom utbildning och lägger fram motargument. Jag ger bara listan här och Kims slutsats. Du får läsa hela artikeln för att veta varför.
  1. Kurskvaliteten har inte blivit högre trots all teknik (fel)
  2. Universitet har bara investerat i teknik hellre än pedagogik (misvisande)
  3. De som arbetar med IT inom utbildning är främst teknikintresserade (fel)
  4. Disputerade lärare är inte innovativa när det gäller integrering av IT och undervisning (fel)
  5. Adjunkter är inte innovativa när det gäller integrering av IT och undervisning (fel)
  6. Det är främst studenter som kräver innovativa metoder som flipped classroom och blended learning (fel)
  7. Lärplattformen har haft en negativ påverkan på studenternas lärande (fel)
  8. Mobiler och surfplattor kommer att ersätta bärbara datorer på campus till 2020 (delvis sant)
  9. De som arbetar som IT-pedagoger och tekniskt stöd förstår inte lärarens roll (fel)
  10. Nätbaserad utbildning ersätter campus (fel)
Vad tycker du?

Inga kommentarer: