söndag 30 juni 2013

Svensk MOOC för lärare

Till hösten kommer en svensk MOOC, Det utvidgade kollegiet, som riktar sig mot skollärare, skolbibliotekarier och skolledare. Bakom initiativet ligger Skollyftet, ett obundet nätverk av lärare och skolintresserade. Som alla MOOCs finns det inga förkunskapskrav eller begränsningar i antalet deltagare men den som anmäler sig ska vara beredd på att delta i ett stimulerande nätverk och en kursstruktur utöver det vanliga. Tonvikten ligger på kollaboration.

- I kursen kommer vi att möta flera olika inspiratörer som i varsin vecka ger oss en livesänd diskussion om sitt expertområde. Sedan diskuterar, delar och bygger vi vidare på de olika ämnesområdena och tillsammans skapar vi olika ingångar till skola, lärande och skolutveckling. Kompetensutvecklingen i “det utvidgade kollegiet” kommer alltså att beröra flera olika ämnesområden; sociala medier, pedagogik, teknik, didaktik och filosofi. Den som deltar i kursen har alltså en stor möjlighet att påverka innehållet.

Det finns inga högskolepoäng eller liknande som belöning men kursen kommer att dela ut digitala certifikat, s. k. open badges till dem som klarar vissa moment i kursen. Kursen ger alla en utmärkt möjlighet att utvidga sitt egna nätverk och höja sin digital kompetens.

1 kommentar:

Torun sa...

Tack för tipset! Jag tycker att det verkar vara värt att prova i höst.