måndag 10 juni 2013

Skyltfönster för innovativ pedagogik

EU-projektet HOTEL (Holistic Approach to Technology Enhanced Learning) letar efter exempel på innovativ användning av IKT inom utbildning (högre utbildning, företagsutbildning och informell utbildning).

Projektets syfte är att lyfte fram goda exempel på innovativ IKT-pedagogik

- The HOTEL Support Action aims to contribute to more effective, holistic and faster innovation cycles in European TEL, focusing on the design, testing and validation of a new innovation working method.

Just nu pågår en Open call for e-learning innovators och alla med goda exempel på innovativ pedagogisk användning av IKT uppmanas skicka in bidrag till projektet. De bästa kommer att testas, utvärderas och spridas i hela Europa med hjälp av en virtuell testmiljö. De som inte väljs ut kommer i alla fall att visas i ett större sammanhang.

- The most interesting innovations will be validated and eventually tested within three virtual laboratories in the fields of Higher Education, corporate learning and informal learning that the HoTEL project, with the support of FP7, has set up. The objective of the exercise is to transform bright new ideas and research results into mainstream practices and to disseminate them throughout Europe.

Har du något att bidra med? Det kan handla om en praktisk lösning i klassrummet, En studie, ett forskningsprojekt mm. Skicka in det via anmälningsblanketten.

Inga kommentarer: