torsdag 13 juni 2013

UNEOpen - ny MOOC-aktör med tydlig affärsmodell

UNEOpen är en ny aktör i MOOC-branschen som erbjuder att brett utbud av gratis universitetskurser. Bakom initiativet står University of New England och det intressanta är att affärsmodellen är tydlig från början. Du måste registrera dig för att läsa en kurs och du studerar gratis med hjälp av självrättande tester. Du får inga högskolepoäng, bara ett intyg.

Ovanpå detta finns det tillägg som du betalar för. Om du vill ha handledning av en lärare antingen individuellt eller i grupp så kostar det per timme. Vill du få poäng måste du betala för att bli examinerad. Poäng du får från dessa kurser kan även leda till examen. Kostnaderna är förstås bara en bråkdel av vad det skulle kosta att läsa kursen på plats.

Inga kommentarer: