lördag 29 juni 2013

Klassen i dialog med omvärlden

CC BY Some rights reserved by .SE
Internetfonden .SE har just publicerat en praktisk och pedagogisk guide om hur skolor kan integrera digital och mediekompetens i undervisningen.  Dan Åkerlund, lärarutbildare och forskare vid Karlstads universitet, har skrivit denna guide, Klassen i dialog med omvärlden - pedagogiska vinster när skolan syns på nätet, och den kan enkelt laddas ner som pdf-fil.

- Syftet med den här skriften är att hjälpa dig som är lärare att utnyttja datorerna i din undervisning för att publicera och  kommunicera. Du får också tips kring hur du organiserar arbetet samt vilken pedagogisk och vetenskaplig grund du kan stå på när du för in nya metoder och arbetssätt i klassrummet.

Guiden sätter digital kompetens i ett pedagogiskt sammanhang med referenser till aktuell forskning och läroplanen. Frågor kring publicering av elevernas arbete, upphovsrätten, Creative Commons mm förklaras och diskuteras. Dessutom finns det många goda exempel från skolor om bra användning av digitala verktyg.

Läs en längre artikel om guiden på Omvärldsbloggen: Undervisning i dialog med omvärlden.

Inga kommentarer: