lördag 22 juni 2013

Öppna kursböcker

Kurslitteratur är en stor kostnad för studenter idag och flera universitet och organisationer börjar skriva egna kursböcker för sina grundutbildningar och lägger ut dem öppet på nätet. Detta sparar mycket pengar för studenterna men lärarna har samtidigt full kontroll över sina böcker och kan anpassa och förbättra dem kontinuerligt. Andra universitet och skolor kan dessutom använda böckerna utan kostnad och även anpassa dem till egna behov.

OpenStax College är icke-vinstdrivande organisation som publicerar öppna och gratis kursböcker för universitetskurser på A-nivå. Initiativet tillhör Rice University i Houston, Texas.

- OpenStax College is a nonprofit organization committed to improving student access to quality learning materials. Our free textbooks are developed and peer-reviewed by educators to ensure they are readable, accurate, and meet the scope and sequence requirements of your course.Through our partnerships with companies and foundations committed to reducing costs for students, OpenStax College is working to improve access to higher education for all. OpenStax College is an initiative of Rice University and is made possible through the generous support of several philanthropic foundations.

Dessa böcker kan laddas ner till olika surfplattor/läsplattor eller kan läses direkt på datorn. Du kan även skriva ut hela boken om du vill utan att bryta mot upphovsrätten. Materialet har förstås en Creative Commons licens. Just nu finns det följande titlar men flera kommer att publiceras under året:
  • College Physics
  • Introduction to sociology
  • Biology
  • Concepts of biology
  • Anatomy and physiology

Inga kommentarer: