lördag 8 juni 2013

Kvalitetskonferens EFQUEL Innovation Forum 2013

EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning) arrangerar det årliga EFQUEL Innovation Forum 26-27 september i Barcelona. Årets tema är Refocusing quality in e-learning; hur kan vi skapa innovativa kvalitetskriterier för områden som öppna lärresurser och MOOCs? Hur utvecklar vi kvalitet inom e-lärande i stort och nätbaserad examination i synnerhet?

- With a new wave of e-learning emerging through new and fascinating developments like Open educational resources, MOOCs and social media in learning and a decade of intense development of quality criteria, methods and management approaches it is time to extract the scientific essence: Where do we stand today in quality development in e-learning? What has proved working well? What is the orientation for the future? Which new and emerging fields and technologies are posing new challenges to quality development?

Konferensen riktar sig till alla inom skola, vuxenutbildning och högre utbildning som arbetar med e-lärande och framför allt kvalitetsarbete.

Bland årets huvudtalare är Sir John Daniel (f d President & Chief Executive Officer, Commonwealth of Learning), Stamenka Uvalić-Trumbić (UNESCO), Jon File (CHEPS / University of Twente), Guy Haugh (en av förgrundsfigurerna bakom Bolognaprocessen och bakgrund i UNESCO, OECD, EU m fl), och Josep Grifoll (AQU, Catalan University Quality Assurance Agency). Läs mer om dessa talare.

Inga kommentarer: