torsdag 27 juni 2013

MOOC-kvalitet - ett studentperspektiv

Vi har sett många debattartiklar, nyheter och bloggposter om MOOCs i Sverige de senaste månaderna men vad säger studenter om fenomenet. EFQUELs MOOC Quality Project publicerar varje vecka en bloggpost från några av de främsta experterna inom öppen utbildning där de ger sin syn på kvalitet i MOOCs. Denna veckas bloggpost har skrivits av Julius Kvissberg, student vid Lunds Universitet.

Han ser positivt på MOOC-utvecklingen eftersom den ger studenter flera valmöjligheter och att konkurrensen leder till kvalitetsförbättringar. Framför allt lyfter han fram vikten av att studenter och lärosäten samarbetar mer när man planerar en MOOC.

- I believe future work around MOOCs must include the students. MOOCs are for the students, so the students should have a say in how they are developed. I think there is often a discord between what a teacher thinks that a student will take away from a course and what the student actually does. By involving students from the start we can make sure that future MOOCs are of the highest possible quality.

Inga kommentarer: