söndag 16 juni 2013

Nätbaserad examination

How I spent my week by churl, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by churl

Institutionen för lärarutbildning och skolforskning vid Universitetet i Oslo har tagit fram ett intressant koncept för närbaserad examination. I samma examinationstillfälle används flera digitala verktyg. Studenterna har haft en 6-timmars examination uppdelad i tre: del 1 var ett flervalstest med automatisk rättning, del 2 en uppgift baserad på kurslitteraturen och del 3 var en case study i videoformat som ska tolkas, problematiseras och analyseras med förankring i litteraturen och forskning. Under flervalstestet får inte studenterna använda andra resurser på nätet men i de andra delarna är det helt tillåtet att använda nätet och samarbeta.

Vid senare tillfällen har institutionen satsat mer på videoanalys hellre än flervalstest. Försöken har varit framgångsrika enligt de ansvariga och satsningen fortsätter.

Läs mer


Inga kommentarer: